Egyesületünk 2018. június 02-án kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Programon belül a VP6-19.2.1.-12-4-17 kódszámú Kreatív közösségek kialakítása című felhívásra. A pályázatunk tartalma 2018-2019 évben megrendezésre kerülő felnőtt, amatőr alkotótáborokra vonatkozott és a
„Hagyományos mesterségek alkotótáborai 2018-2019”címet viseli. A két év során összesen 7 alkotótábort terveztünk és valósítottunk meg. Évente Kosárfonó-Lovas; Szövő-nemezelő; Ikonfestő táborokat tartottunk, 2019-ben pedig ez a sor bővült a Rekeszzomác ékszerkészítő táborral. A támogatást a megvalósításhoz szükséges tárgyi eszközökre, szakmai anyagokra és szolgáltatásokra kértük. A pályázat utófinanszírozott, ami nem kis nehézséget jelentett az egyesületünk számára.
2019. júliusában befejeződött a 7 alkotótábor. 2019. október 22-én kaptuk meg az Államkincstár Határozatát arról, hogy Kérelmünket (iratazonosító: 1935481890) támogatásra alkalmasnak minősítették 2.765 447 Ft összeg erejéig. A maximálisan elszámolható költség 2 911 007 Ft. A támogatás intenzitása 95%-os, 5 % önrésszel kellett rendelkeznünk.
Jelenleg a Kifizetési Kérelem benyújtásán dolgozunk. A megítélt támogatásnál kevesebb összeget tudunk benyújtani elszámolásra, kb. 2 500 000 Ft értékben, aminek a 95%-t fizeti ki az Államkincstár, amennyiben mindent rendben talál majd. A pontos számadatokról és a kifizetés tényéről beszámolunk majd köszönetnyilvánításunkkal egyidejűleg.